- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Djelatnosti


Projektiranje

 • Izrada glavnih i izvedbenih projekata za objekte visokogradnje (stambene i poslovne građevine, sportske i industrijske hale, škole, vrtići...).

 • Izrada glavnih i izvedbenih projekata za objekte niskogradnje (ceste, mostovi, ...).

 • Izrada projekta tehnologije i izvođenja betonskih radova.

 • Izrada projekta betona i projekta kontrole osiguranja kvalitete ab radova.

 • Izrada projekta sanacije.Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

 • Energetski pregledi zgrada.

 • Vrednovanje radnji energetskog pregleda zgrade.

 • Izdavanje energetskog certifikata s preporukama za ekonomski povoljno poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

(Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10), sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat.
Energetski certifikat je dokument koji govori kolika je ukupna godišnja potrošnja energije za grijanje Vaše kuće, izraženo po m2 korisne površine, te slikovito prikazuje u koji energetski razred spada Vaša kuća (od A+ do G).
Bez energetskog certifikata nije moguće ishoditi Rješenje o uporabljivosti građevine, niti građevinu upisati u Katastar i zemljišne knjige.)Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

 • Dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine (posao ovlaštenog inž. građevinarstva).

(Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira. U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011), koji je stupio na snagu 10.08.2011.g.
Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 31.12.2012.g. Rješenje o izvedenom stanju donosi nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave koja prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji obavlja poslove izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.)Stručni nadzor

 • Provođenje stručnog nadzora za objekte visokogradnje i niskogradnje.

 • Provođenje tehnološkog nadzora ugradnje betona.Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

 • Pokusna opterećenja mostova (dinamička i statička).

 • Ispitivanja konstrukcija (dinamička i statička).

 • Specijalistički pregledi konstrukcija.