- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Reference


Projektiranje

 • TRGOVAČKI CENTAR SREBRENO -ŽUPA DUBROVAČKA, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2014.

 • ŠARIĆ STRUGA; Športski centar; glavni projekt; 2012

 • Rogotin; Sanacija priključka lokalne ceste br. 69005 uz Crnu rijeku na D8; glavni projekt; 2012

 • Grad Ploče; NADOGRADNJA OBJEKTA NK GUSAR -glavni projekt; 2011

 • Grgurići -Slano; obiteljska kuća; Elaborat toplinske zaštite, uštede energije i zaštite od buke

 • PISAROVINA; Obiteljska kuća; glavni projekt; 2011

 • ZVEKOVICA dio čest. zem. 1587/1 k.o. OBOD; stambena zgrada; glavni projekt; 2011

 • Poslovna Građevina, Babino polje -Mljet; Elaborat toplinske zaštite, uštede energije i zaštite od buke; 2011

 • Mejaši -Split; PROMETNICA S INFRASTUKTURNIM INSTALACIJAMA; -glavni projekt; 2011

 • Prigorje Brdovečko; Brdovec -glavni projekt; 2011

 • MARINA MANDALINA; šibenik -izvedbeni projekt; 2011

 • IGRALIŠTE – SPILICE; grad Ploče -idejni projekt; 2011

 • Obiteljska kuća Orebić -REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA -glavni projekt; 2011

 • Športsko igralište Kantafig, Dubrovnik, izvedbeni projekt -projekt konstrukcije, 2011.

 • Športsko igralište Montovjerna, Dubrovnik, izvedbeni projekt -projekt oborinske odvodnje, 2011

 • Športsko igralište Montovjerna, Dubrovnik, izvedbeni projekt -projekt konstrukcije, 2011.

 • Stambena obiteljska kuća, Gabrili Konavle, projekt vodovoda i odvodnje, 2011.

 • Obiteljska kuća, čest. zem. 1201/1, 1201/2, 1201/4 k.o. Orašac, Dubrovnik, elaborat mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedene građevine, 2011.

 • čest. zem. 659/1, k.o. Slano, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2011.

 • Poslovna Građevina -"Dabelić d.o.o.-otok Mljet", Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2011.

 • čestica zgrade 263 k.o. Zaton u Vrbici, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2011.

 • Poslovna Građevina -diskont "Pemo Trade", Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2011.

 • Rekonstrukcija i dogradnja stare građevine, č.zem 1060, 1061/1, 1065 k.o. Suđurađ, otok Šipan, glavni projekt, 2011.

 • čest. zgr.405 izgrađena na čest. zem. 1201/1, 1201/2, 1201/4 K.O. Orašac, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2010.

 • č.zem 1060, 1061/1, 1065, te č.zgr. 155 -K.O. SUĐURAĐ otok Šipan, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2010.

 • Obiteljska kuća -zamjenska građevina čestica zgrade 263 k.o. Zaton u Vrbici, glavni projekt, 2010.

 • Osnovna škola -športska dvorana, Rogoznica, izvedbeni projekt, 2010.

 • Obiteljska kuća, čest.zem. 1016 k.o. Gruž, Dubrovnik, elaborat mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedene građevine, 2010.

 • Stambeno-poslovna građevina, k.č. 3697, k.o Trnje, Zagreb, izvedbeni projekt, 2010.

 • Obiteljska kuća -nadogradnja, Buići, Mlini, glavni projekt, 2010.

 • Obiteljska kuća, rekonstrukcija i nadogradnja, Donji majkovi č.zgr.38 č.z 659,660, glabni projekt, 2010.

 • Stambena obiteljska kuća, k.č.4840, k.o. Imotski - Glavina, projekt vodovoda i odvodnje, 2010

 • Obiteljska kuća -nadogradnja, Drače Pelješac, glavni projekt, 2010.

 • Višeobiteljska građevina, č.z. 2185/2 i 2187/1, k.o. Murter - Betina, izvedbeni projekt, 2010.

 • Poslovna višekatnica, k.č. 4946/1 i 4946/2 k.o. ZADAR – izvedbeni projekt, 2010.

 • Stambena obiteljska kuća, k.č.4840, k.o. Imotski - Glavina, izvedbeni projekt, 2010.

 • Osnovna škola Bilice, Šibenik, izvedbeni projekt, 2010.

 • Stambeno poslovna zgrada, k.č. 5131/1 i 5132/2 k.o. Zaprešić – izvedbeni projekt, 2010.

 • Ribarnica i tržnica, Tribunj, Šibenik– izvedbeni projekt, 2010.

 • Hala Pan-Peck 1 – izvedbeni projekt, 2009.

 • Hala Pan-Peck 2 – izvedbeni projekt, 2009.

 • Šibenski lučni most, projekt sanacije, 2009.

 • Višestambena građevina Gvozd, Vrginmost (2 500 m2) – izvedbeni projekt, 2009

 • Osnovna škola sa športskom dvoranom Bilice (5 000 m2) – idejni i glavni projekt, 2009.

 • Obiteljska kuća Rakijar – glavni i izvedbeni projekt, 2009.

 • Stambeno poslovna građevina Borovje (35 000 m2) – izvedbeni projekt, 2009.

 • Osnovna škola u Rogoznici – izvedbeni projekt, 2008.

 • Sportska dvorana u Skradinu – izvedbeni projekt, 2008.


Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

 • DJEČJI VRTIĆ -AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA - LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C<br />
  – ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA -LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C
  STAMBENI DIO– ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zgr. 26 k.o. Makoše (S.I.)
  čest.zem. 110 k.o. Makoše (N.I.) 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zem. 288/4,
  k.o. Zavreje; MLINI 2014.

 • Stambena zgrada (4 stana), č.zgr. 2919 k.o. Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambena zgrada složeni sustav (14 stanova), čest.zem. 2008/3 k.o. Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća k.č. 2946/1 k.o. Opuzen II, Kriva, Crepina, Opuzen ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća, č.zem. 1013, 1014 k.o. Buići, Put Radovine 60, Mlini ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambena zgrada – zapadna lamela stan u prizemlju, č.zgr. 2875 k.o. Gruž, Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća, č.zgr. 530 k.o. Račišće, Lučica bb, 20 264 Račišće, Korčula ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambena zgrada-Ljetnikovac Restić; č.zgr. 9 k.o. Sustjepan, Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambeno-poslovna, stan na katu, k.č. 373 k.o. Trpanj, Kralja Tomislava 21, Trpanj ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambena zgrada, stan u zgradi, č.zem. 3207 k.o. Dubrovnik, Petra Zoranića 8, Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014

 • Stambena zgrada -stan na 1. katu, č.zgr. 152 k.o. Prijevor, Mokošica ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća, č.zgr. 1683 1686/2 sve k.o. Dubrovnik, Miha Pracata 6 Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća, č.zgr. 2203 k.o. Dubrovnik, Kunićeva 13, Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Dvojna stambena zgrada – lamela A stan u prizemlju, k.č. 2783/6 k.o. Dubrovnik ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Stambena zgrada -stan na 2. katu, k.č. 1098/1 k.o. Dubrovnik, ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća, k.č. 998/31 k.o. Uskoplje, Odvojak 11, Zvekovica, ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • Obiteljska kuća u nizu, objekt B, č.zem. 814/2 k.o. Zaton, Travarica 131, Zaton, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Obiteljska kuća, k.č. 857/28 k.o. Gruž, Žrtava s Dakse 41, Dubrovnik, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambeni objekt, č.zem. 639/2 k.o. Mokošica, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Obiteljska kuća, dio k.č. 832/9 k.o. Cavtat, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Poslovni prostor, dio k.č. 2395/2 k.o. Dubrovnik, A. Hebranga 6, Dubrovnik, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Obiteljska kuća, č.zgr. 56 k.o. Gabrili, Gabrili 46, Gabrili, Čilipi, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Obiteljska kuća s dva stana, k.č. 5298 k.o. Žman, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 1255/10 k.o. Stenjevec, Samoborska cesta 134 F, G, H i I, Zagreb, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada P+1, k.č. 4488 k.o. Imotski-Glavina, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stojna kuća, k.č. 294/2 k.o. Zaton, Obala S. Radića 40, Zaton -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stan - Stambena zgrada, k.č. 1401/1 k.o. Stenjevec, 2013., Otešička 32, Zagreb -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stan - Stambena zgrada, k.č. 944 k.o. Peščenica, 2013., Albrechtova 26, Zagreb -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 1537/72 k.o. Pridraga, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 1498/1 k.o. Stankovci, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Nestambena Ex MAGAZIN – VILLA MORE, č.z. 1341 k.o. Lopud, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, č.z. 1114 k.o. Čibača, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 4084/16 k.o. Blato, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 728/93 k.o. Bokunjac, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Rekonstrukcija prizemlja i dogradnja potkrovlja poslovnog objekta, č.z. 485/22/4 k.o. Gruž, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 134/1 k.o. Žerava, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena zgrada, k.č. 20053/4 k.o. Rogoznica, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Rekonstrukcja potkrovlja, č.z. 1879 k.o. Gruž, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambeno poslovna zgrada, č.z. 1110/1 k.o. Brašina, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena građevina, č.z. 427/97 k.o. Cavtat, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena građevina, č.z. 444/3 k.o. Cavtat, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2013.

 • Stambena građevina, č.z. 2968/19 k.o. Zadar, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Poslovni prostor – ured, č.z. 857/1 k.o. Gruž, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Rekonstrukcija pomoćnog objekta u poslovni prostor, č.z. 396/3 k.o. Brašina, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Stambeno poslovni objekt, č.z. 285/1 k.o. Gruž, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Stambena zgrada, č.z. 5423/2 i dio č.z. 5423/1 k.o. Bast-Baška Voda, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Stambena zgrada, čest.zgr. 456 k.o. Lopud, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Stambena zgrada, čest.zgr. 230/1 k.o. Slano, -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Orašac, stambena zgrada -lamela A; -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.

 • Orašac, stambena zgrada -lamela B; -PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA I ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE 2012.


Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

 • Orašac, kuća za odmor -LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2012.

 • Zaton Doli, stambeni objekt -LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2012.

 • Bienik mali; LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • Čilipi; č. zem. 3611, 3592, 5040/2 zgr. 375, 378 k.o.; LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • Drače Pelješac -LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • Čibaća -Župa Dubrovačka; LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • ROŽAT GORNJI obiteljska kuća; LEGALIZACIJA bespravno izgrađene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • Poslovna Građevina, Babino polje -Mljet; LEGALIZACIJA bespravno izgradjene zgrade-Elaborat mehaničke stabilnosti i otpornosti izvedene građevine; 2011

 • STAMBENA GRAĐEVINA ORAŠAC; LEGALIZACIJA bespravno izgradjene zgrade -Elaborat mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedene gradjevine; 2011


Stručni nadzor

 • Staševica -Grad Ploče; Rekonstrukcija stare škole; stručni nadzor gradnje

 • ROŽAT k.č. Dubrovnik; stručni nadzor gradnje

 • Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine, Rožat, Dubrovnik, stručni nadzor, 2011.

 • Rekonstrukcija i dogradnja stare građevine, Suđurađ, otok Šipan, stručni nadzor, 2011

 • Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine, Kušlanova 57, Zagreb, stručni nadzor, 2009.

 • Nadogradnja obiteljske kuće, Buići, Mlini, 2010.


Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

 • ČVOR NOVA GRADIŠKA; Nadvožnjak na autocesti A3 Zagreb-Lipovac -izvještaj o ispitivanju pokusnim opterećenjem; 2011.

 • Statičko opterećenje konstrukcije, Poslovna građevina (skladište), Aqua d.o.o., Lučko, Zagreb, 2011.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka na A3, Lužani, Sl. Brod.zapad, 2011.

 • Pokusno opterećenje mosta preko rijeke Bednje, Varaždinske Toplice, 2011.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka na A6, Kraljevečki Novaki-istok, 2011.

 • Izvještaj o ispitivnju statičkim opterećenjem, Pješački most, Lučica Valbandon, Pula, 2011.

 • Izvještaj o vizualnom pregledu oštećenja konstrukcije, Stambena zgrada, Orašac, Dbk. , 2010.

 • Statičko opterećenje skladište građevnog materijala, hala 12, Integra centar, Zagreb, 2010.

 • Statičko opterećenje -tribina Športska dvorana, Voćin, 2010

 • Pokusno opterećenje mosta u km 4+119.50, autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta u km 4+686.00, autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta Kanal Sava-Odra autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta u km 2+606,00 na lokalnoj cesti broj 33091 (Buzeta), 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta u km 3+954,00 na lokalnoj cesti broj 33091 (Buzeta), 2009.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka Okuje, autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka Golak, autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka Novo Selo autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje nadvožnjaka Buševec autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta Barbarički jarak, autocesta Zagreb-Sisak,2009.

 • Pokusno opterećenje mosta Buna, autocesta Zagreb-Sisak, 2009.

 • Pokusno opterećenje mosta Crna rijeka, autocesta granica BiH-Mali Prolog-Ploče, 2008.

 • Pokusno opterećenje Vijadukt Vrila, autocesta granica BiH-Mali Prolog-Ploče, 2008.

 • Pokusno opterećenje Vijadukt Dračevac 2, autocesta granica BiH-Mali Prolog-Ploče, 2008.

 • Pokusno opterećenje oko stotinu mostova, vijadukata, nadvožnjaka i podvožnjaka, 2008.

 • Stručni pregled dvadesetak mostova, vijadukata i nadvožnjaka, 2008.


Ispitivanja materijala

 • Nadlučna betonska konstrukcija mosta na D8, Šibenski most, Šibenik, naknadno utvrđivanje kvalitete betona ugrađenog u konstrukciju, 2009.