- Projektiranje

  - Energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada

    - Legalizacija bespravno izgrađenih zgrada

      - Stručni nadzor

        - Stručna tehnička ispitivanja i pregledi konstrukcija

          - Etažiranje

Novosti

ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFICIRANJE ZGRADA

Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, povodom
zahtjeva tvrtke EMPORA d.o.o. iz Dubrovnika, Petra Hektorovica 48, zastupane po direktoru Mati
Lucicu, za davanje ovlastenja za provodenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada,
donosi rjesenje tvrtki EMPORA d.o.o. iz Dubrovnika, Petra Hektorovica 48, OIB 67812141508, daje se ovlastenje
za:
-provodenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehnickim
sustavom i
-energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehnickim sustavom
Utvrduje se da je mr. sc. Matko Medak, dipl. ing. grad., osoba imenovana za
potpisivanje dokumentacije o provedenim energetskim pregledima i energetskih certifikata koje
provodi, odnosno izdaje tvrtka EMPORA d.o.o. iz Dubrovnika.


Natrag na naslovnu

Zadnje reference

 • TRGOVAČKI CENTAR SREBRENO -ŽUPA DUBROVAČKA, Elaborat toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od buke, 2014.

 • DJEČJI VRTIĆ -AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA - LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C<br />
  – ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA -LAMELA SKUPNE GRAĐEVINE 1C
  STAMBENI DIO– ENERGETSKI CERTIFIKAT 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zgr. 26 k.o. Makoše (S.I.)
  čest.zem. 110 k.o. Makoše (N.I.) 2014.

 • PROJEKT POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOST -ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA; čest.zem. 288/4,
  k.o. Zavreje; MLINI 2014.